Vilde Gamle

Vilde Gamle

In collaboraiton with Centriphery artist team: Xiri Noir, Conny Scheuer and Bart Bijnens

Vilde Gamle er en unik performance gruppe af folk over 70 år, som vil laver forskellige scenekunst oplevelser i Sydhavn i løbet af maj/juni 2020.

Vilde Gamle vil stå klar til alt! og vil udfordrer alle scenekunst former!

Målet er både at finde nye måder at del vores livshistorier, og at udvikle nye kunstneriske muligheder for ældre borger.

 

Alle over 70, som vil lege vildt og være synlige, er velkomne!

Vilde Gamle vil holde en åben introduktion møde den 25 marts fra 13.00 til 15.00 på Sydhavns teater, i Karens Minde kulturhus.

Prøverne i løbet af forår bliver åben og uforpligtende så deltagelse kan være muligt for alle.


Wild Oldies (EN)


Wild Oldies is a unique performance group for people 70+, that will create various performance experiences in Sydhavn during May / June 2020.

Wild Oldies will be ready for anything! and will challenge all performing arts forms!

The goal is both to find new ways to share our life stories and to develop new artistic opportunities for older citizens.


Everyone over 70 who wants to be wild and be visible is welcome!

Wild Oldies will hold an open introductory meeting on March 25 from 1 pm to 3 pm at Sydhavn Theater, in Karen’s Minde kulturhus.

The rehearsals during spring will be open and non-binding so that participation can be possible for everyone.